Światowy Dzień Misyjny obchodzony 18 – 25  października 2015 r.

w parafii Wszystkich Świętych w Skórczu

 

Dobiega końca Rok Duszpasterski, który [przezywamy pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Swoistym jego zwieńczeniem stał się  tydzień misyjny – „Od nawrócenia do misji”.

Słowa z orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny:

„Misje to pasja, którą żywimy wobec Jezusa i wobec ludzi. Gdy trwamy na modlitwie przed Jezusem ukrzyżowanym, to widzimy ogrom Jego miłości, która daje godność i nas umacnia, a równocześnie czujemy, że ta miłość, która wypływa z Jego przebitego Serca, rozlewa się na cały lud Boży i na całą ludzkość. Wtedy czujemy też, że On chce się nami posłużyć, aby przybliżyć się coraz bardziej do swojego umiłowanego ludu oraz do tych, którzy Go szczerym sercem szukają. W nakazie Jezusa „Idźcie!” widzimy scenariusze i ciągle nowe wyzwania ewangelizacyjnej misji Kościoła. Wszyscy członkowie Kościoła są powołani do głoszenia Ewangelii poprzez świadectwo życia. Szczególnie zaś osoby konsekrowane są zaproszone do słuchania głosu Ducha Świętego, który je wzywa, by poszły na peryferie, do ludzi, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia.”

W Tygodniu Misyjnym  nasze parafialne Koło Misyjne radośnie i owocnie przeżywało łączność z misjami na całym świecie. Członkowie naszego Koła wraz z osobami wspierającymi modlili się w intencji misji i powołań podczas liturgii, w czasie rozważań i prowadzenia różańca.

Ten czas „misyjny” zakończyliśmy spotkaniem formacyjnym w niedzielę 25 października 2015 r. wraz z Księdzem Proboszczem Dariuszem Ryłko.

Informujemy i serdecznie zapraszamy w każdy czwarty czwartek miesiąca na Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu o godzinie 18.00 w intencji misji i powołań misyjnych.

Członkowie Koła Misyjnego składają serdeczne podziękowanie za wspólną modlitwę i życzliwość naszym Kapłanom: ks. Proboszczowi Dariuszowi Ryłko, ks. Wojciechowi Kardysiowi  i ks. Karolowi Gierszewskiemu oraz wszystkim osobom wspierającym.

 

Teresa Gronowska – animator misyjny