DUSZPASTERZE

Proboszcz:

Ks. Dariusz Ryłko, mgr teologii

dziekan dekanatu skórzeckiego

radca duchowny ad honores

ur. 31.12.1968, święcenia kapł. 1993

proboszcz od 20.08.2013

pochodzi z Kalwarii Zebrzydowskiej (archidiecezja krakowska)


Wikariusz:

Ks. Stanisław Mejer, mgr teologii

dekanalny duszpasterz ministrantów

ur. 10.01.1991, święcenia kapł. 2016

wikariusz od 20.08.2019

pochodzi ze Stężycy (diecezja pelplińska)


Pomoc Duszpasterska:

ks. Jan Morawiec, mgr teologii

ur. 29.01.1955, święcenia kapł. 1982

pomoc duszpasterska od 19.12.2020

pochodzi z Mikołowa (archidiecezja katowicka)

 

W parafii pomaga:

ks. Krzysztof Dalecki, mgr lic. teologii

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

ur. 23.06.1987, święcenia kapł. 2012

pomoc duszpasterska od 05.01.2018

pochodzi z Sierakowic (diecezja pelplińska)

 

Praktyka Duszpasterska:

 

 

 


Proboszczowie po roku 1815:

1815 - 1832 ks. Lambert Żabiński
1832 - 1843 ks. Antoni Reetz
1843 - 1865 ks. Wiktor Hellas
1866 - 1871 ks. Jan Gosieniewski
1871 - 1902 ks. Jan Józef Kiewert
1902 - 1916 ks. Konstanty Podlaszewski
1916 - 1934 ks. January Pater
1934 - 1939 ks. Władysław Karpiński
1939 - 1941 ks. Jerzy Kuhn
1941 - 1945 ks. Jerzy Bulitta
1945 - 1948 ks. Władysław Ebertowski
1948 - 1972 ks. Leon Megger
1972 - 1987 ks. Stefan Urbański
1987 - 1990 ks. Mieczysław Rozmarynowicz
1990 - 1990 ks. Kazimierz Kełpin
1990 - 1998 ks. Zenon Myszk
1998 - 2013 ks. Eugeniusz StencelZ naszej parafii wywodzą się księża:

ks. Alfons Wąsik
śp. ks. mgr Tomasz Lewandowski
ks. dr Janusz Chyła 
ks. dr Sławomir Kunka 
ks. mgr Krzysztof Kamiński
ks. mgr Łukasz Jerkiewicz
ks. dr Bogdan Kozłowski

ks. mgr Piotr Loose TDŚ