ODPUST PARAFIALNY

MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

W SKÓRCZU

 

 

Odpust jest wyjątkową łaską daną przez Boga. Odpust zupełny to w Kościele katolickim darowanie przed Bogiem kary doczesnej (a więc przeżywanej na ziemi lub w czyśćcu) za grzechy odpuszczone już co do winy. Można uzyskać go w wyznaczonym czasie przez spełnienie odpowiednich praktyk. Każda parafia cieszy się wyjątkowym czasem odpustu, związanym z liturgicznym wspomnieniem danego patrona. Wspólnota pw. Wszystkich Świętych w Skórczu dwukrotnie w ciągu roku przeżywa swój odpust: w Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz w związku ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca).

Tym razem uroczystości odpustowe przypadły na niedzielę po wspomnieniu Matki Bożej Szkaplerznej, tj. 18 lipca. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył wywodzący się ze skórzeckiej parafii ks. dr Sławomir Kunka. W wygłoszonej homilii mocno podkreślił rolę Matki Bożej, dzięki której mamy dostęp do Chrystusa. Jezus przyszedł na świat właśnie przez Maryję.  Celebrans podawał przykłady, jak ważna jest rola każdej matki w wychowywaniu dzieci: jej czułości, troski i dawania bezpieczeństwa. Matka Boża jest w tym względzie szczególną Matką daną nam wszystkim przez Jezusa umierającego na krzyżu.  Ona uczy nas, jak być blisko Jezusa, jak wpatrywać się w Niego i żyć Jego wolą.

Liturgię uświetnił chór Cantores Omnium Sanctorum pod dyrekcją pani Marianny Światczyńskiej. Na wejście chór zaśpiewał wspólnie z wiernymi „Królowej Szkaplerza śpiewajmy” na melodię „Królowej Anielskiej”. W pieśni wyrażaliśmy naszą miłość i oddanie Matce, która nas broni i osłania przed wszelkim złem. Prosiliśmy Ją o opiekę nad całym Kościołem, by nastało Boże Królestwo jedności, świętości, wdzięczności i czci. Szczególnie prosiliśmy ją, by pomagała nam ukochać Jej Syna Jezusa. Z części stałych Mszy świętej, chór wyśpiewał w trzygłosie: „Kyrie”, „Alleluja”, „Amen” oraz na Komunię: „Chrystus Pan karmi nas”. Po procesji za Jezusem Eucharystycznym wokół kościoła, odśpiewaniu „Te Deum”, odmówieniu litanii do Matki Bożej Szkaplerznej i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem chór wykonał pieśń J. Gałuszki „O Pani, ufność nasza”.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości odpustowych. Podjęty trud nie jest wyłącznie próbą podtrzymywania chwalebnej tradycji świętowania odpustu parafialnego, ale nade wszystko pracą na większą chwałę Bożą oraz pożytek Kościoła, „który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych” (KPK, kan. 992). Nie pozostaje też nic innego, jak zaprosić wszystkich do udziału w odpustach, także w innych  parafiach, będących czasem szczególnej łaski danej nam przez dobrego Boga za pośrednictwem wspólnoty Kościoła.

Grażyna Kościelna i kl. Krystian Rink